Home » Asia Tours » China » China Group Tours

China Group Tours

China Discovery 2020

$2,399 pp for 11 days Beijing – Wuxi – Suzhou – Hangzhou – Shanghai

China Golden Triangle 2020

$2,799 pp for 12 days Xi’an – Beijing – Wuxi – Suzhou – Hangzhou – Shanghai

China Discovery and Hong Kong 2020

$3,599 pp for 14 days Beijing – Wuxi – Suzhou – Hangzhou – Shanghai – Hong Kong

Grand Tour of China 2020

$5,999 pp for 22 days Beijing – Xi’an – Yangtze Cruise – Chengdu – Leshan – Guilin – Yangshuo – Suzhou – Shanghai

China Discovery 2019 

11 days Beijing – Wuxi – Suzhou – Hangzhou – Shanghai

China Discovery with Hong Kong 2019

14 days Beijing – Wuxi – Suzhou – Hangzhou – Shanghai – Hong Kong

Grand Tour of China 2019

22 days Beijing – Xi’an – Yangtze Cruise – Chengdu – Leshan – Guilin – Yangshuo – Suzhou – Shanghai