Home » Asia Tours » Others

Others

Enchanting South Korea 2019

$3,299 pp for 9 days Seoul – Andong – Daegu – Gyeongju – Busan

Best of Asia 2019 

$5,999 pp for 24 days Beijing – Wuxi – Suzhou – Hangzhou – Shanghai – Osaka – Kyoko – Nara – Nagoya – Mt. Fuji – Tokyo – Taipei – Nantou – Taichung – Kaohsiung – Kenting – Taitung – Hualien – Taroko

Far East Asia 2019 

$5,999 pp for 22 days Seoul – Andong – Daegu – Gyeongju – Busan – Osaka – Kyoto – Nara – Nagoya – Mt. Fuji – Tokyo – Taipei – Sun Moon Lake – Kaohsiung – Kenting – Taitung – Hualien – Taroko